Hotel Mazanka - Hotel Mazankapuntiky

 

Zámek Liblice

Zámek Třešť

Vila Lanna

 

AV ČR
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.AHR ČR

Objednávka ubytování

Pole označená (*) jsou povinná!

Tento Vámi vyplněný rezervační formulář bude odeslán na recepci hotelu Mazanka.

 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. zpracovává veškeré informace a osobní údaje získané od zákazníků v souvislosti s poskytováním svých služeb v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. K jinému účelu budou takto získané údaje využity pouze pro nabízení obchodu a služeb těmto zákazníkům, v rozsahu a za podmínek uvedených v § 5 odst. 5 a 6 cit. zákona.

 

 

Hosté, využívající ubytovacích, či stravovacích služeb hotelového zařízení, mají právo podat návrh na mimosoudní řešení případného spotřebitelského sporu u orgánu příslušného k výkonu dohledu nad ochranou spotřebitele, kterým je dle záko.č.64/1986 Sb., v platném znění:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
e-mail: adr@coi.cz
internetová stránka: www.coi.cz

 

 

V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na tel. čísle +420 283 882 555 nebo emailu recepce@hotel-mazanka.cz.